خوب بپرسید: آیا تمرین خوبی است؟

پشتیبانی شده توسط ResearchAsk WellAsk خوب است که بهبود می بخشد تمرین خوب توسط Gretchen Reynolds ژانویه 16 2015 8 00 00 ژانویه 16 2015 8 00 amPhotoQI بسیاری در مورد بازگشت به عنوان یک تمرین عالی برای همه سنین به شمار می رود مزایا به نظر می رسد تقریبا معجزه آسا، اما من نمی دانم هر مقاله در مورد خوب این فرم ورزش آیا شما به آن نگاه کرده اید؟ پاسخ داده شده توسط Barb2009 â 499 رایان وب سایت های بسیاری انجام می دهد تقریبا از مزایای معجزه آسایی از پریدن در یک rebounder یا به عنوان آن نیز شناخته شده است minitrampoline ادعا می کند که چنین تمرینات بهبود ساخت و ساز استخوان اسپر لنفاوی کاهش افسردگی مبارزه با زهکشی و