سلامت شخصی: توصیه والدین از "بدترین مامان آمریکا"

پشتیبانی شده توسط SearchPersonal HealthParenting Advice از 8216 America 8217 بدترین مامان 8217 توسط جین E BrodyJuary 19 2015 4 33 pmJuary 19 2015 4 33 pmPhotoLenore Skenazy یک مادر نیویورک دو نفر از نامزدی بدترین ماما در آمریکا پس از گزارش در ستون روزنامه که او به پسر جوانش اجازه داد که بعدا 9 ساله تنها به مترو متوسل شود. انتقاد شدید از جمله تهدید دستگیری برای تهدید کودک، تمایل وی را برای تشویق والدین مضطرب به دادن آزادی به آنها برای ایجاد اعتماد به نفس و انعطاف پذیری افزایش داد.